Naše dalšie projekty ...

MR-100-zber údajov z meračov rádioaktivity

Riešené pre spoločnosť VILLA a.s.

Program zberá a ukladá do databáz hodnoty získané z meračov rádioaktivity. Prekročenie kritických hodnôt hlási obsluhe. Program sa používa v atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice na kontrolu rádioaktivity v sekundárnom chladiacom okruhu reaktora.


RIA-aplikačné programové vybavenie
pre rádio-imuno-analyzátor JNG-403.


Riešené pre spoločnosť VILLA a.s.

Program riadi a vyhodnocuje merania analyzátora JNG-403. Program používajú mnohé nemocnice a laboratória na Slovensku, Česku, Maďarsku a Poľsku ( približne 150 inštalácií). Pomocou programu sa diagnostikujú okrem iného aj závažné onkologické ochorenia.


Monitoring návštevnosti tejto stránky zabezpečuje naj.sk