Kontakty      
      Creative Solutions Slovakia s.r.o.
                   Kolárska 5/15
      052 01 Spišská Nová Ves
        Tel: 0905 / 696 087
        Fax: 053 / 4427 803
      e-mail:  css@cs.sk
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I, odd. S.r.o. Vložka č. 9924/V
IČO : 36 179 663
DIČ : 2021359593
Bankové spojenie : Dexia Banka Slovensko, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Č.účtu : 75 02 96 3001 / 5600
International Bank Account Number
IBAN : SK64 5600 0000 0075 0296 3001


E-mail :
Creative Solutions Slovakia s.r.o. css@cs.sk
Konateľ spoločnosti: Ing. Maroš Pavelek pavelek@cs.sk
Pripomienky a návrhy k obsahu www-stránok: cs@cs.skPrehľad našich stránok

Prechod na úvodnú stránku servera CS www . cs . sk
hlavný www-server našej spoločnosti


Je dostupný v troch jazykových mutáciách:
http://www.cs.sk
http://www.english.cs.sk
http://www.deutsch.cs.sk


Prechod na domovskú stránku programu ABD Program ABD - Stránka zákazníckej podpory
http://www.abd.cs.sk

Stránka venovaná programu
ABD - Agenda bytového družstvaPrechod na domovskú stránku programu SKD Program SKD - Stránka zákazníckej podpory
http://www.skd.cs.sk

Stránka venovaná programu
SKD - SCHAUMANN - Kŕmne dávkyPrechod na Hot-Links CSS Hot-Links CSS
http://www.hotlinks.cs.sk

Náš výber atraktívnych linkov slovenského,
aj svetového internetu

Nájdete nás na
Monitoring návštevnosti tejto stránky zabezpečuje naj.sk