Prechod na domovskú stránku programu ABD

ABD-Agenda Bytového Družstva

Novinka v našej ponuke !

Riešené v úzkej spolupráci so Stavebným bytovým družstvom Žilina-Hájik.

Program pre správu domov a bytov obsahujúci tieto agendy : Evidencia domov, vchodov a bytov; Evidencia užívateľov; Platby nájomného; Tvorba a čerpanie fondov údržby a opráv domov, vchodov a bytov; Faktúry za služby (voda,teplo,elektrina,...) a ich rozúčtovanie medzi užívateľov; Merače tepla a vody; Odpredaje bytov do osobného vlastníctva.

Program je určený pre prácu v nových legislatívnych podmienkach. Komplexnosť, kompaktnosť, vysoká technologická úroveň, excelentné tlačové výstupy a priaznivá cena, to sú vlastnosti, ktoré ho robia mimoriadne atraktívnym aj pre ďalšie bytové družstvá a správcovské firmy.

Navštívte domovskú stránku programu ABD : http://www.abd.cs.sk


Monitoring návštevnosti tejto stránky zabezpečuje naj.sk